Výroční zpráva Nadačního fondu ŠKODA AUTO 2021

Úvodní slovo

Jsme Nadační fond ŠKODA AUTO a z regionů, ve kterých náš zakladatel působí, tvoříme místa, kde se dobře žije.

 
ilustrace
155

Podpořených
projektů

Martine, věděl jsi, že dub byl odjakživa symbolem síly, dlouhověkosti a odolnosti? Takové atributy jsou v dnešních dnech ještě důležitější než kdy dříve. Duby a další druhy stromů vysazené s podporou Nadačního fondu ŠKODA AUTO toho ale mají společného mnohem víc. Spojuje je totiž komunita lidí z řad zaměstnanců společnosti ŠKODA AUTO, ale i občanů Mladoboleslavska, Rychnovska a Vrchlabska, kteří se s námi na jejich sázení v loňském roce podíleli. Loni jsme společnými silami dokonce vysadili na Mladoboleslavsku už miliontý strom, jehož stín osvěží ještě mnoho generací a který se stane svědkem mnoha událostí.

Ladislav Kučera
ilustrace
132

Partnerů zapojených
do našich aktivit

To máš pravdu, Láďo. Já rád studuji historii našeho regionu, protože si myslím, že se máme v čem inspirovat, a pokud vím, relativně nedávno se našly důkazy o tom, že třeba tři buky v parku Tří císařů byly vysazeny v září 1833, přímo v den, kdy se v Mladé Boleslavi setkali císaři Rakouska, Pruska a Ruska, aby spolu obnovili spojeneckou smlouvu známou jako Svatá aliance. Zajímavé také je, že tehdy v rámci setkání navštívili továrnu firmy Köchlin a Singer. Později v ní Britové naistalovali první parní stroj v Rakousku-Uhersku a jistě není náhoda, že dnes na stejném místě sídlí technologické a vývojové centrum ŠKODA AUTO.

Martin Hrdlička
ilustrace
103

Projektů
z grantových výzev

Je skvělé sledovat, jak se historie prolíná se současností a jak je pořád co objevovat. Ostatně jak víš, dokázala to i grantová výzva Zapomenuté příběhy, ve které jsme loni sesbírali celou řadu příběhů rodin, jednotlivců i spolků. Snad letošní ročník vzbudí mezi občany stejně velký ohlas, jako ten loňský. Ono nejen společná práce, ale i příběhy z minulosti nám mohou pomoct budovat ještě větší pocit lidské sounáležitosti, nebo snad i regionálního vlastenectví.

Ladislav Kučera
ilustrace
27

Vlastních projektů
a studií

S tím určitě souhlasím. Navíc osobně jsem přesvědčen, že bez znalosti historie nelze tvořit budoucnost, a tak pokud nám na našich regionech záleží a chceme je společnými silami dále rozvíjet, měli bychom hledat inspiraci i v naší minulosti. I v Nadačním fondu ŠKODA AUTO přece navazujeme na více než stopětadvacetiletou tradici společnosti ŠKODA AUTO, která se vždy chovala zodpovědně a rozvíjela inovativní prostředí pro všechny obyvatele regionu.

Martin Hrdlička

Lidé nadačního fondu

Dříve byli potřeba stavitelé chrámů, současná doba však vyžaduje spíše budování partnerství. Každý rok jich díky nám vznikne celá řada, a to i mezi subjekty, které o sobě do té doby nevěděly. Zejména partnerství veřejně prospěšných organizací s jednotlivci a veřejnou správou přináší reálný dopad na kvalitu našich životů. Práce v nadačním fondu pro mě představuje velkou zodpovědnost vůči historickému odkazu našich zakladatelů, kterým naše regiony žijí, ale i vůči všem obyvatelům, na kterých nám záleží. Ať už děláme cokoliv, podstatné je, že nejsme jen dárce. Jsme také průvodce, který se těší z úspěchů druhých.

V týmu jsem sice nováčkem, ale na Mladoboleslavsku nikoliv. Vztah k domovu mi však nezabraňuje být k němu i kritická. Líbí se mi, že nadační fond si nedostatky v regionu uvědomuje a spolupracuje s organizacemi, které na jejich odstranění pracují. Za svůj osobní cíl považuji dát (nejen) svým vrstevníkům, kteří se před lety za vysokoškolskými životy rozprchli po celé republice, důvod se do regionu vrátit. Mladá Boleslav má totiž opravdu co nabídnout. Být součástí nadačního fondu je pro mě výzvou, příležitostí na sobě samé pracovat a posouvat se dál v tématech, která mě skutečně zajímají a dávají mi vnitřně opravdu smysl.

Most je symbolem propojování. Například dvou břehů řeky Jizery nebo dvou částí historické aleje, kterou rozdělila dálnice. V Nadačním fondu ŠKODA AUTO však nepodporujeme jen propojování reálných míst v regionu, ale i zástupců místních komunit, lokálních ambasadorů, politiků, pracovníků veřejné správy nebo neziskových organizací a všech občanů, kteří mají chuť podílet se na rozvoji našich regionů. Sami toho dokážeme hodně, ale společně toho totiž dokážeme ještě víc.

Smyslem činnosti našeho nadačního fondu není jen finančně přispívat na vznik projektů, na které by se jinak složitě sháněly finance, ale hlavně podporovat naše partnery z řad veřejně prospěšných organizací, různých komunit, jednotlivců, ale také z řad veřejné správy. Naším společným cílem je spojit úsilí všech, kteří mají snahu měnit prostředí, ve kterém společně žijeme. Naše práce může mít mnoho podob. Někdy je důležitější podpořit nápad nebo myšlenku, a věci se dají do pohybu. První krok na jakékoliv cestě je totiž vždycky ten nejtěžší, a právě proto se snažíme být oporou všem těm, kteří mají chuť své okolí zlepšovat.

Naše rodina Hrdličků je už téměř sto let součástí nejen Škodovky, ale i mladoboleslavského regionu. I díky tomu jako hrdý patriot věřím, že znalost prostředí, ve kterém žijeme, i příběhů, které se k němu vážou, nám pomáhá tvořit budoucnost. Koronavirová pandemie nás utvrdila v tom, jak je důležité posilovat kulturní lokální identitu a sounáležitost. V naší grantové výzvě Zapomenuté příběhy Mladoboleslavska jsme proto s občany loni začali sbírat příběhy, které se vážou k našemu regionu a k jeho osobnostem. Zářijová výstava v mladoboleslavské Pluhárně pak byla krásnou oslavou našeho společného snažení.

Jako kvestorka ŠKODA AUTO Vysoké školy přicházím do kontaktu s mladými lidmi každý den. Čtveřice mladoboleslavských studentů, kteří získali od nadačního fondu stipendium na zahraniční studijní pobyt, si mě získala nejen odhodláním pracovat na sobě, ale i nápady na projekty, jak zlepšit životní úroveň na Mladoboleslavsku. Sama jsem několik let studovala i pracovala v zahraničí, proto vím, jak důležitá taková zkušenost je. Věřím, že investice do vzdělání je to nejcennější, a že je potřeba v tomto ohledu podporovat obzvlášť ty, kteří by si takový výjezd jinak nemohli dovolit.

Jako jeden z největších zaměstnavatelů v České republice si uvědomujeme, že naše odpovědnost nekončí za branami závodu. Naším cílem je zatraktivnit a zútulnit rodná města mnoha našich zaměstnanců. Proto podporujeme udržitelný rozvoj v regionech v okolí všech našich závodů, kde investujeme celkem 780 milionů korun do místních a regionálních projektů, od dopravy, sportu a kultury až po rozvoj měst a bezpečnost. Nedávno jsme například revitalizovali biotop, vytvořili nové cyklostezky a zahájili stavbu mostu pro pěší a cyklisty přes řeku Jizeru v Mladé Boleslavi.

V nadačním fondu se snažíme upozorňovat i na témata, která ve společnosti někdy nejsou až tak populární. Na našich platformách otevíráme diskusi o různorodosti kultur nebo třeba uplatnění žen ve společnosti. Věříme totiž, že právě rozmanitost dělá naši společnost výjimečnou a jedinečnou. V rámci naší grantové výzvy Region bez bariér nezapomínáme ani na podporu znevýhodněných skupin osob. Vždyť každý z nás se může souhrou okolností nebo vlastním přičiněním ocitnout v situaci, kdy bude odkázán na péči druhých. Naštěstí je v našem regionu stále dost těch, kteří umí podat pomocnou ruku.

V Nadačním fondu ŠKODA AUTO ve spolupráci s regionálními školami podporujeme rozvoj takové kultury učení, ve které děti budou mít chuť se učit. S tím souvisí také investice do rozvoje učitelů a ředitelů mateřských a základních škol ať již v podobě domácích i zahraničních stáží, sdílení příkladů dobré praxe nebo workshopů zaměřených na kooperativní výuku či osobní rozvoj. Například v kurzu virtuální reality se pedagogové naučili vytvářet jednoduché scény nebo základní interakce v prostředí, které mohou obohatit výuku. Moderní technologie se staly běžnou součástí našeho každodenního života a jejich správné využití může dětem pomoct s rozvojem v různých oblastech.

Oslovit a zaujmout mladou generaci je jedním z našich klíčových cílů pro zajištění udržitelného rozvoje regionu a významnou investicí pro naši společnou budoucnost. I proto jsem rád, že se nám podařilo zrealizovat několik projektů, které přitáhly pozornost dětí a mládeže. Mezi nejúspěšnější patří Maker Faire festival, svátek všech kutilů a tvůrců, ve kterém se prolíná klasické řemeslo s novými technologiemi, jako jsou 3D tisk nebo robotika. Velké oblibě se však těší také online sportovní turnaje, které navázaly na úspěšný ŠKODA Gaming Day. Během nich se děti nejen pobaví, ale získají informace o fake news nebo bezpečnosti na internetu a zároveň mohou rozvíjet některé své kompetence, například schopnost komunikovat a spolupracovat s ostatními.

Pro mě je nejdůležitější, že mi práce dává smysl. A to nejen proto, že se podílím na projektech s dlouhodobým dopadem a pomáhám rozvoji regionu, ve kterém žiji. Spolupracuji se zajímavými kreativními lidmi, kteří mě každý den inspirují. I díky kontaktu s nimi je práce velice pestrá a zajímavá. Máme skvělý tým – na své kolegy se můžu vždy spolehnout.

Nejde vypíchnout jednu věc, ale na prvním místě bych uvedl možnost podílet se na rozvoji místa, kde žiji. Práce ve fondu je neskutečně rozmanitá, přináší možnosti potkávat se s množstvím inspirativních lidí a odborníků z různých oborů, které odráží šíři našeho zaměření vyplývající z identifikovaných potřeb regionů a jejich obyvatel. To vše mě neskutečně posouvá po profesní i lidské stránce. Pomáhá tomu i skvěle poskládaný a fungující tým, kdy po werichovsku „ten umí to a ten zas tohle a dohromady toho uděláme moc“.

Ladislav Kučera

Ředitel nadačního fondu

Kristýna Dvořáková

Projektová manažerka

Michal Kadera

Předseda správní rady

Dana Němečková

Členka správní rady

Martin Hrdlička

Člen správní rady

Sandra Lacinová

Členka správní rady

Thomas Schäfer

Předseda dozorčí rady

Maren Gräf

Členka dozorčí rady

Bohdan Wojnar

Člen dozorčí rady

Christian Schenk

Člen dozorčí rady

Michal Čapek

Projektový manažer

Ondřej Novák

Projektový manažer

Kam směřujeme
Proč to děláme
Oslavili jsme třetí výročí
Rozjíždíme to v dalších regionech
Na čem stavíme
Společně posouváme naše regiony
Co děláme?
 

Kam směřujeme

Náš příběh se vlastně začal psát už v roce 1895, kdy dva vizionáři Laurin & Klement položili základy pozdější Škodovky. Oba měli filantropického ducha a podporovali nejen své zaměstnance v době první světové války, ale i děti z chudých rodin, kterým se nedostávalo vzdělání. I pozdější společnost ŠKODA AUTO se už od svého založení snažila chovat zodpovědně a podporovala své zaměstnance i rozvoj inovativního prostředí pro všechny obyvatele žijící v okolí jejích závodů.

Stejně tak naším hlavním cílem je zvyšovat atraktivitu regionů, ve kterých ŠKODA AUTO působí. Chceme ve spolupráci s partnery a aktivními lidmi přispívat ke zlepšování kvality života na Mladoboleslavsku, Rychnovsku a Vrchlabsku tak, aby z nich nadále byla skvělá místa pro práci ale i pro žití, kde si budou lidé blíž, budou motivovanější a aktivnější, pokud jde o rozvoj jejich okolí nebo pomoc druhým, a budou se cítit bezpečně.

 

Proč to děláme

V centru našich aktivit jsou lidé – občané regionů, ve kterých působíme. Snažíme se naslouchat jejich potřebám a směřovat naši pomoc přesně tam, kde veřejnost vnímá výzvy nebo nedostatky. Našimi projekty a grantovými výzvami se ale především snažíme aktivovat občany i místní komunity, aby se na rozvoji regionů podíleli společně s námi. Příkladem je iniciativa Zelená města, v rámci níž občané nejprve vytipovali vhodná místa, na nichž následně společnými silami v loňském roce vysadili celkem 413 stromů. Kdo ví, kolika generacím ještě udělají radost. Projekty, za kterými vidíme nadšení místních obyvatel nebo komunit, nás těší nejvíce. Proto se na nás neváhejte obrátit, pokud vás napadá, co můžeme společně udělat pro to, aby se nám v regionech žilo lépe.

 

Oslavili jsme třetí výročí

V loňském roce jsme oslavili nejen tříleté výročí našeho působení, ale také zisk ocenění Známka kvality od Fóra dárců. To pro nás představuje příležitost posouvat se dále, zefektivňovat naše vnitřní procesy, hospodaření i transparentnost naší komunikace s veřejností, protože přesně v těchto oblastech odborná komise nadační fond hodnotila.

Máme za sebou již více než 200 dosud realizovaných nebo podpořených projektů, k čemuž nám pomohlo kontinuální rozvíjení partnerského dialogu se zástupci měst, neziskových organizací, ale i obyvateli. I díky pozitivní zpětné vazbě našich partnerů víme, že má naše práce smysl. Tu získáváme mj. přes naše facebookové platformy Nové Boleslavsko, Nové Rychnovsko a Nové Vrchlabsko, jejichž založení jsme iniciovali.

 

Rozjíždíme to v dalších regionech

V rámci našeho postupného rozvoje na Mladoboleslavsku jsme vnímali závazek i vůči dalším regionům, kde společnost ŠKODA AUTO působí. Rozšíření aktivit fondu na Rychnovsko a Vrchlabsko v loňském roce pro nás proto bylo logickým krokem. Podobně jako na Mladoboleslavsku bychom v nových regionech rádi navázali na místní historii, vyzdvihovali příběhy lokálních hrdinů a prostřednictvím grantových výzev pokračovali v podpoře aktivit veřejně prospěšných organizací i jednotlivců.

 

Na čem stavíme

Naše aktivity směřují k naplňování vybraných Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) definovaných OSN. Navazujeme na historii našich regionů a klademe důraz na partnerský dialog a spolupráci co nejširšího okruhu zainteresovaných subjektů. Našich cílů dosahujeme prostřednictvím tří programových pilířů, kterými jsou i) grantové programy na podporu občanské společnosti, kulturního života, dopravní bezpečnosti nebo rozvoje sociálních služeb, ii) strategické projekty rozvíjené s partnery, mezi něž patří zejména revitalizace veřejného prostoru a historických památek, a iii) aktivity s dlouhodobým dopadem směřující k podpoře angažovanosti obyvatel, ke zkvalitnění vzdělávání prostřednictvím rozvoje dovedností ředitelů a učitelů základních škol, a pomáhající osobám v tíživé životní situaci nebo s odstraňováním různých bariér.

 

Společně posouváme naše regiony

Bez obyvatel Mladoboleslavska, Vrchlabska a Rychnovska by to nešlo, stejně tak bez našich partnerů z řad zástupců veřejné správy i soukromého sektoru. Během svého tříletého působení jsme uspořádali několik průzkumů veřejného mínění, v nichž jsme dosud obdrželi na 2 300 konkrétních podnětů. Výsledkem bylo například zřízení útulku pro psy a kočky v Mladé Boleslavi, zavedení sdílených kol ve všech podporovaných regionech nebo zpřístupnění bývalých továrních hal, dnes známých jako Pluhárna, pro veřejné kulturní a komunitní akce. Díky spolupráci s městy pak mohla například vzniknout lávka pro cyklisty a pěší přes Jizeru v Mladé Boleslavi, biotop v Kosmonosech nebo volnočasový areál s dopravním hřištěm v Mnichově Hradišti.

 

Co děláme

Dopravní výchova

 

Do již tradičního vzdělávacího programu dopravní bezpečnosti je zapojena celá řada škol a školek z mladoboleslavského regionu. Kromě workshopů na školách se Nadační fond ŠKODA AUTO angažuje také v zapojení širší veřejnosti do programů zaměřených na prevenci a osvětu s cílem zlepšování dopravní bezpečnosti.

Podpora vzdělávání – program EDU pro regiony

 

Chceme základní školy ve všech ŠKODA regionech motivovat a podporovat v úsilí o vytvoření takové kultury učení, ve které se děti budou učit hluboce a s chutí. Proto byl v roce 2021 zahájen projekt “EDU pro regiony”, jehož cílem je, aby do roku 2025 celkem 80 % ZŠ v těchto regionech systematicky vytvářelo vzdělávací prostředí podnětné pro všechny a aby u nich došlo v posunu k vytvoření a zlepšování procesů spolupráce a reflexe praxe zaměřené na posilování kompetenčního učení dětí, jejich autonomie a well-beingu.

Podej ruku sportu

 

Mládí rozhoduje o tom, jaké bude stáří, říká kardiolog prof. Jan Pirk. Proto čím dříve si zvolíme aktivní životní styl, tím lépe pro naše celkové zdraví. Cílem projektu bylo podpořit pohybové aktivity dětí, jejichž návrat ke sportu po covidu byl pozvolný. Série přednášek měla za úkol motivovat a inspirovat organizace a trenéry regionálních klubů, kteří na děti i mládež přímo působí.

Komunitní sázení

 

Na jaře 2021 se v rámci iniciativy Nadačního fondu ŠKODA AUTO Zelená města začala vytipovávat vhodná místa k výsadbě stromů. V říjnu se díky zapojení dobrovolníků z řad zástupců měst, školáků, mladých fotbalistů, ale i dalších občanů mladoboleslavského regionu vysadilo na devíti vybraných místech 413 okrasných i ovocných stromů a keřů. Akce trvala sedmnáct dní a započala symbolicky v Den stromů, který připadá na 20. října.

Hurá do přírody

 

V reakci na aktuální situaci a protipandemická opatření přišel Nadační fond ŠKODA AUTO spolu s partnerem Ekocentrem Zahrada se zábavnou edukativní hrou pro celou rodinu. Smyslem bylo putování po přírodně zajímavých místech regionu, kde účastníci nalezli hravé i edukativní materiály schované v ptačích budkách. Za vyplněnou hrací kartu z alespoň šesti navštívených lokalit pak účastníci obdrželi hezké ceny, mimo jiné výrobky z chráněných dílen FOKUS Mladá Boleslav.

Pluhárna

 

Bývalé tovární haly za Střední průmyslovou školou v Mladé Boleslavi, známé jako Pluhárna, postupně s dalšími partnery pomáháme měnit v místo, kde se mohou potkávat lidé napříč zájmy i věkovými skupinami. Konají se zde kulturní, vzdělávací, sportovní i komunitní akce. V září Pluhárna již tradičně hostí svátek všech kutilů a vynálezců Maker Faire festival, který se také koná za podpory Nadačního fondu ŠKODA AUTO.

Znesnáze21

 

Dárcovská platforma znesnáze21 pomáhá přesně tam, kde je to potřeba. V roce 2021 spojila síly s Nadačním fondem ŠKODA AUTO, který přispívá skrze sportovní výzvu ŠKOFIT na sbírky z mladoboleslavského, rychnovského a vrchlabského regionu. Sbírky jsou ověřené a pomáhají těm, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci a kde sociální poradenství už nestačí. Přidat nohu k dílu může každý!

Maják

 

Světlo do životů všech návštěvníků, kteří v říjnu 2021 dorazili na zámek do Kosmonos, vnesl první ročník festivalu Maják. Cílem nadačního fondu bylo nabídnout lidem bezpečnou, netradiční venkovní kulturní akci za splnění všech covidových opatření. Čtyřhodinový videomapping odkazující na bohatou historii Kosmonos i Mladé Boleslavi, laserovou show a další program si nakonec vychutnalo přes pět tisíc návštěvníků.

Přehled vybraných projektů podpořených v roce 2021

 

Mladá Boleslav

Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, p.o.

Mgr. Jana Volfová, ředitelka  

Velmi si vážím spolupráce s Nadačním fondem ŠKODA AUTO, protože vždy reaguje nejen na potřeby regionu, ale také naší organizace. V roce 2021 byl podpořen nákup dezinfekčních svítidel, která nejen během pandemie přispěla k prevenci přenosu nákazy covid-19. Pečovatelská služba Mladá Boleslav nadále pracuje na kvalitě poskytované péče. Podařilo se nám získat jako jediným v regionu certifikát značky kvality v maximálním hodnocení.

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav

JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva Oblastní nemocnice Mladá Boleslav  

Nadační fond ŠKODA AUTO je pro nás zásadním partnerem. V roce 2021 nám pomohl s vybavením pro gastroenterologické oddělení, které umožňuje včasnější diagnostiku a pro pacienty znamená šetrnější zákroky a kratší rekonvalescenci. Zanedbatelná není ani podpora našich zaměstnanců, kteří byli oceněni za nasazení během koronavirové pandemie. Díky podpoře nadačního fondu můžeme dále efektivně zvyšovat kvalitu poskytované zdravotní péče.

ZO ČSOP Klenice

Milada Vrbová, předsedkyně  

Spolupráce s Nadačním fondem ŠKODA AUTO nám pomohla s realizací našeho projektu „Sázíme stromky pro potomky“. Již dlouhodobě vysazujeme podél polních cest naše původní ovocné stromy a vracíme tak naší české krajině její symbol. V roce 2021 jsme chtěli projekt rozšířit a zaměřit se na více míst v regionu. Díky podpoře Nadačního fondu ŠKODA AUTO se podařilo na Mladoboleslavsku a Jičínsku vysadit 413 stromů. Do realizace projektu se zapojilo 370 dobrovolníků všech věkových kategorií.

Fokus Mladá Boleslav, z.s.

MUDr. Jan Stuchlík, ředitel  

Nadační fond ŠKODA AUTO podpořil naše dva projekty, kterými chceme doplnit a zlepšit služby, které poskytujeme dlouhodobě duševně nemocným klientům a jejich rodinám. První z nich umožnil našim klientům přístup ke sportovním nebo kulturním aktivitám, které by pro ně byly zejména z ekonomických důvodů nedostupné, druhý je určen rodinám pečujícím o dlouhodobě duševně nemocné. Chtěl bych ocenit, že projekty Nadačního fondu ŠKODA AUTO nám umožňují realizovat aktivity, které jsou obvykle vylučovány pravidly pro financování sociálních služeb i zdravotnictví. Druhou, neméně podstatnou výhodou je flexibilita a ochota, kterou kolegové z nadačního fondu do spolupráce vkládají.

4ART, z.s.

Miroslav Sekera, klavírní virtuóz a člen výboru  

Díky podpoře Nadačního fondu ŠKODA AUTO se nám podařilo zrealizovat naše dlouhodobé přání, kterým bylo uskutečnit v Mladé Boleslavi mimořádný cyklus klasické hudby. S pomocí grantu můžeme oslovit vynikající hudebníky a umělce a rozvíjet kulturu na Mladoboleslavsku na vysoké úrovni. Spolupráce s nadačním fondem je velice otevřená a flexibilní a těší nás, že jsme pro tak velký projekt dostali důvěru.

znesnáze21

Čestmír Horký, ředitel Nadačního fondu pomoci a zakladatel znesnáze21  

Jsme přesvědčení, že nejúčinnější je podpořit člověka v těžké životní situaci tak, aby si dokázal pomoct sám. Tým profesionálních sociálních pracovníků se všem našim klientům věnuje podle jejich individuální situace. Nadační fond ŠKODA AUTO je nám v této činnosti silným a váženým partnerem. Díky podpoře sociálního poradenství jsme v roce 2021 pomohli přes 2000 občanům. Velmi si vážíme toho, že spolupráce „jede na plný plyn“ i v roce 2022.

Pluhárna

Marek Burda, architekt, ředitel Ústavu Pluhárna  

I v tomto roce probíhají práce, jejichž účelem je vdechnutí nového života do prostorů bývalých průmyslových hal známých pod názvem Pluhárna. Orientujeme se hlavně na stavební zabezpečení staré haly. V současnosti se připravuje projekt výměny střešní krytiny a sanace dřevěných konstrukcí. Připravují se podklady pro založení Ústavu Pluhárna, který bude zaštitovat veškeré aktivity tohoto areálu se týkající. Probíhají studie, které analyzují možnosti využití nejen pro ukrajinské uprchlíky, zejména pak děti.

 

Bělá pod Bezdězem

Městské kulturní zařízení Bělá

Marcela Paterová  

Díky podpoře Nadačního fondu ŠKODA AUTO se podařilo zrekonstruovat a vybavit část přízemních prostor bělského zámku. Mobilní vybavení umožňuje užívat jej jednak pro tvořivé dílny všeho druhu, jako herničku pro nejmenší, ale i pro lekce jógy či meditační semináře. Přenosné stoly a židle umožňují rychle proměnit prostor na menší tělocvičnu. Zámecký klubík je již tradičně využíván při úspěšné akci s velkou návštěvností, tzv. Bělá Market. Děkujeme za vstřícnost a podporu, vždy a za všech okolností milé, srozumitelné a ochotné jednání.

 

Dobrovice

Základní umělecká škola Mladá Boleslav a Spolek přátel umění Mladá Boleslav

Ing. Jana Mlčochová, pověřená řízením ZUŠ MB a předsedkyně SPUMB  

Díky skvěle nastavené spolupráci Nadačního fondu ŠKODA AUTO a Spolku přátel umění Mladá Boleslav byla domluvena další konkrétní pomoc. Jedná se o finanční podporu na pořízení nového koncertního klavíru do Základní umělecké školy Mladá Boleslav potřebného pro zkvalitnění výuky. V září 2021 byla rovněž za finančního přispění nadačního fondu otevřena pobočka školy v Dobrovici v budově historické fary. Děkujeme!

 

Kosmonosy

Kuželkářský klub Kosmonosy

Jiří Řehoř, předseda  

Nadačnímu fondu ŠKODA AUTO děkujeme za finanční pomoc při rekonstrukci šestidráhové kuželny v Kosmonosích. Byly pořízeny naprosto nové segmentové dráhy, které získaly mezinárodní kolaudaci a dají se na nich hrát i mezinárodní utkání. Dnes máme 3 družstva mužů, 1 družstvo žen a 2 družstva mládeže. V letošním roce jsme dostali možnost uspořádat Mistrovství republiky žákyň do 15 let. Kuželna je pochopitelně přístupná široké veřejností k rekreačnímu využití. Přijďte si zahrát kuželky na kuželnu v Kosmonosích! Naše kuželna je díky Nadačnímu fondu ŠKODA AUTO jedna z nejmodernějších v České republice.

 

Mnichovo Hradiště

SEMIRAMIS z. ú.

Mgr. Lenka Dokládalová Bednářová, odborná ředitelka  

Díky finanční podpoře Nadačního fondu ŠKODA AUTO jsme mohli podpořit setkávání se a komunikaci „face to face“ nejen u dětí a mladých lidí, kteří navštěvují naše nízkoprahové zařízení v Mnichově Hradišti, ale i u okolí, které je obklopuje. Sousedská odpoledne propojují generace, názory i pohled na život, dávají možnost vzájemně se učit i být oporou. Děkujeme za tuto podporu.

 

Vrchlabí a ORP Jilemnice

Nemocnice Vrchlabí

MUDr. Michal Mrázek, ředitel nemocnice  

Velmi si vážíme podpory Nadačního fondu ŠKODA AUTO. Za finanční dar, který jsme obdrželi na konci roku 2021, jsme pořídili vybavení pro zkvalitnění zaměstnaneckého zázemí na všech odděleních naší nemocnice. Naši zdravotníci si tak ve vzácných chvílích odpočinku mohou užít především nové kávovary, mikrovlnky či pohodlná křesla.

Diakonice CČE – středisko Světlo ve Vrchlabí

Ing. Tomáš Hawel, ředitel  

Díky projektu „Modrej život“ jsme ocenili osoby, které v Krkonoších pomáhají druhým lidem a místu. Se zapojením mladých lidí jsme o těchto „hrdinech všedního dne“ natočili dokumentární medailonky. Při naší snaze takto poukázat na hodnotu pomoci ve společnosti, nám nadační fond uhradil nejen tvorbu videodokumentů a kurz práce s videem, ale pomohl s konzultacemi a nastavením hodnocení a prezentací příběhů.

Spolek pro Hartu

Mgr. Dušan Vodnárek, předseda  

V roce 2021 Spolek Pro Hartu vysázel díky finanční pomoci Nadačního fondu ŠKODA AUTO 36 ovocných stromů. Na kopci Ovčák jsme uspořádali pro širokou veřejnost podzimní výsadbu 30 ovocných stromů spojenou s opékáním buřtů, posezením u kávy, čaje a domácích buchet. Tato výsadba navázala na předchozí dvě výsadbové akce, celkem je v oblasti vysázeno 115 ovocných stromů. Ta poslední výsadba s nadačním fondem je zvláštní v tom, že jsme při ní vysazovali i méně obvyklé či starobylé odrůdy ovoce: kdoule, moruše, oskeruše, mišpule apod. Z grantových finančních prostředků jsme pořídili sazenice stromů, z menší části i kůly a pletivo k některým stromečkům. V součinnosti s městem Vrchlabí jsme v rámci Sousedské výsadby stromů v Hartě vysadili také 6 jeřábů v intravilánu obce. I v roce 2022 uspěl Spolek Pro Hartu s grantovou žádostí a na jaře realizuje v harteckém parku vytvoření tří tůní a lávku přes potok.

Domácí hospic DUHA Vrchlabí

MUDr. Jana Michlová, vedoucí lékařka  

V rámci naší domácí hospicové péče pečujeme o pacienty v domácím prostředí. To znamená, že ročně najezdíme za našimi pacienty tisíce kilometrů po celém regionu, v kteroukoliv denní dobu, za každého počasí a často i do záludných horských destinací. Náš tým se rozrostl o další zdravotní sestřičky, proto bylo pořízení dalšího automobilu naprosto nezbytné. A díky podpoře Nadačního fondu ŠKODA AUTO můžeme za našimi pacienty od letoška také s přenosným ultrazvukem, který umožňuje bezpečně provádět řadu výkonů v domácím prostředí, a proto nemusí pacienti absolvovat celou řadu vyšetření a následně podstupovat zákroky v nemocnicích. Velmi si této podpory vážíme!

Rugby club Vrchlabí

David Lahr, vedení klubu  

Díky finančnímu daru od Nadačního fondu ŠKODA AUTO jsme přečkali covidovou dobu, ve které byla uzavřena sportoviště a posilovny, nákupem nového kvalitního fitness vybavení. Naši hráči se tak dokázali individuálně fyzicky připravovat, díky čemuž jsme se stali vicemistry České republiky v rugby. Další část finančního daru jsme použili pro naše juniory na nákup vybavení na trénink skládek. Díky tomu jsou jejich tréninky zábavnější a bezpečnější.

 

Rychnov nad Kněžnou

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Ing. Luboš Mottl, ředitel  

Ve snaze směřující k podpoře zvyšování odborné úrovně a kvality poskytované zdravotnické péče v Nemocnici Rychnov nad Kněžnou bylo realizováno pět projektů ve spolupráci s Nadačním fondem ŠKODA AUTO a Zdravotnickým nadačním fondem města Rychnov nad Kněžnou, spočívajících v podpoře zajištění moderního, materiálně technického vybavení Nemocnice Rychnov nad Kněžnou. Této dlouhodobé podpory si velmi a upřímně vážíme.

Od 5 k 10, z.s.

Mgr. Martin Vlasák, správce  

Finanční podpora Nadačního fondu ŠKODA AUTO nám pomohla realizovat kluby pro rodiče s dětmi, besedy o výchově dětí pro desítky rodičů a rozdat více než sto brožur v rámci kampaně „Mamko, taťko, kdy půjdu do školky?“. Podpora soudržnosti a odolnosti obyčejných rodin pomůže dospělým i dětem. Fungující a spokojené rodiny umožní celé společnosti ustát krize a nejistoty dnešní doby.

 

Dobruška

Doteky naděje z.s.

Renata Moravcová, předsedkyně spolku  

Velké pomoci Nadačního fondu ŠKODA AUTO si velice vážíme. Hlavně díky němu mohl spolek Doteky naděje ještě více rozšířit projekt Putování s hendikepem. Nejen dětem, studentům, ale i široké veřejnosti můžeme přibližovat život hendikepovaných. Ti se cítí o mnoho bezpečněji, pokud při zvládání svých běžných dnů najdou pomoc u někoho, kdo se alespoň trochu umí do jejich problémů vcítit.

Společnost pro revitalizaci místních drah

Jiří Kučera, předseda spolku  

Ještě jednou vám chci jménem SRMD poděkovat za podporu, kterou jste umožnili realizovat akci dne 28. 9. 2021 v Dobrušce v rámci odložených oslav 700 let města a otevření Muzea Františka Kupky, který se před 150 lety narodil. Jízdy parního vozu M124.001 „Komarek“ připomněly historii tohoto vozu, který zde na trati Dobruška – Opočno jezdil od roku 1910 až 1946 a v roce 1949 byl předán do Národního technického muzea.

 

Bystré v Orlických horách

Sbor Církve bratrské v Bystrém

Tomáš Cvejn, kazatel Církve bratrské, Bystré v Orlických horách  

Jménem ELADA o.p.s. touto cestou velmi srdečně děkujeme Nadačnímu fondu ŠKODA AUTO za poskytnutí daru, který nám pomohl k nákupu koncertního klavíru Yamaha. Překrásný zvuk tohoto klavíru umožní pořádání koncertů a obohatí náš kraj kvalitním zážitkem. Rozhodně nezahálí a je využíván nejen umělci ale i dětmi a mládeží. Ještě jednou velmi děkujeme!

Náš rok 2021 v obrazech

Podívejte se na fotografie a záznamy z akcí, na kterých jsme se během roku společně potkávali, nebo na ukázky našich edukačních videí.

Nadační fond ŠKODA AUTO v číslech

Níže uvádíme několik údajů o našem hospodaření v loňském roce. Přidali jsme ale i další čísla, které pro nás rok 2021 charakterizují.

Celková výše
poskytnuté podpory

38 145 010 Kč

Počet
podpořených projektů

155

Partnerů zapojených
do našich aktivit

132

Vyhlášených
grantových výzev

6

Celková výše
přijatých darů

355 000 Kč